Adopter et kulturminne

Haadyret er et gammelt seilingsmerke og fjellnut mellom Rekefjord og Egersund.

Haadyret er merket med en stor hvit flekk som gjør den synlig langt til havs for å sikre farleden. Haadyret kystlag er oppkalt etter dette seilingsmerket og har adoptert selingsmerket i forbindelse med Forbundet Kysten sitt prosjekt "Adopter et kulturminne". 

I samråd med kystverket vil kystlaget ha ansvaret for å male opp toppen på Haadyret, slik at seilingsmerke fortsatt kan sees på strekningen mellom Lista og Egersund.