Lørdags samlinger

Mottaket i Rekefjord

23.02.2014 17:17
  Vi har lørdags samling hver lørdag i mottaket i Rekefjord kl. 14.30 - 17.00 Lørdags samlingene er uhøytidlig sosialt samvær, sammen med Rekefjords venner. Her går det i livlig, munter drøs, hvor gamle kulturminner blir frisket opp, kaffe, sang og...