Årlig tur for medlemmene til Hidra

Les mer om årets tur her 
eller se bilder fra tidligere turer h er