Medlemsblad

Ingen andre publikasjoner dekker kystkultur like grundig som KYSTEN.

 Du får fem nummer i året som medlem av Forbundet KYSTEN. 

Fem ganger i året får medlemmer av Forbundet KYSTEN tilsendt tidsskrift KYSTEN

Det er det eneste i sitt slag i Norden. Her finner du reportasjer, kåserier, kommentarer og fagartikler. Bladet viser fram lokallagenes mangfoldige aktiviteter, tar for seg tradisjoner i håndverk, båter og bygninger langs kysten, rapporterer om forbundets gjøremål og er åpent for innlegg. Tidsskriftet er et møtested for alle som er interessert i kystkultur.Tidsskriftet KYSTEN leses av alle fagfolk innen kulturvernsektoren og får rosende omtale fra blant annet Riksantikvaren og Miljøvernmyndighetene for å formidle kulturvern på et faglig godt nivå på en forståelig og engasjerende måte.

To ganger i året får man som medlem i Haadyret Kystlag, KYSTNYTT fra Rogaland fylkeslag.