Medlemskap

 

Ved å melde deg inn støtter du Forbundet KYSTENs arbeid, og blir abonnement på tidsskriftet KYSTEN. Så snart medlemskontingenten er betalt vil du få tilsend de siste utgavene av tidsskriftet.

Forbundet KYSTEN har tre medlemskategorier:
  1. Hovedmedlemsskap, som koster kr 400,- pr år.
  2. Ungdomsmedlemsskap -inntil fylte 26 år, som koster kr. 200,- pr. år
  3. Familie/husstandsmedlemsskap, for øvrige medlemmer av samme husstand. Dette koster kr 50,- pr år per familie/husstandsmedlem.

Etter 1. juli betaler nye hovedmedlemmer og ungdomsmedlemmer halv pris ut året. Prisen for familie/husstandsmedlemsskap er uendret.

Meld deg inn her

Registering av familiemedlemmer

Husk å velge type/antall medlemskap i feltet «medlemskap» hvis du melder inn fler enn deg selv.

Ønsker du kun å registrere nye familie/husstandsmedlemmer (hvis du selv er medlem fra før) så send en e-post til mona@kysten.no. Oppgi eget navn og adresse, nye familie/husstandsmedlemmers navn og hvilket kystlag dere tilhører. Hver husstand får tilsendt ett eksemplar av tidsskriftet.