Årsmelding 2013

21.02.2014 17:00

Året 2013 har vært et år med gleder og sorger. Sorger ved at to av åre medlemmer har gått bort og ikke lenger er iblant oss. 

Eystein Reinshorn var en dyktig maskinist og var en god erfaring å rådføre seg med vedr vedlikehold på båtmotorer.

Olav Gjertsen var en dyktig og tjemestevillig eletriker som kystlaget hadde stor glede av. Han var alltid villig til å stille opp til dugnadsarbeid, og han la opp nytt lys i både lugar og lasterom på skøyta vår.

Kystlaget vil minnes både Eystein og Olav i dyp respekt, og lyser fred over deres minne.

Også i år har vi deltatt på havfiske med skøyta vår, ut av Egersund. Dette er nå blitt en tradisjon, og det er kjekt å treffe personer igjen som har vært med tidligere år. Fiskelykken varierer år om anna, slik værforholdene gjør. I år var været fint på lørdagen og litt knufflete på søndagen, slik at deltakerne fikk slingret en del.

Siste lørdag i mai, i forbindelse med Sokndals dagene, hadde vi tradisjonen tro, skalldyrtreff - og treff med kransepålegging av minnetavlen over omkomne på sjøen.

Vi deltok også i år, tradisjonen tro, på skalldyr treffet på Hidra siste lørdagen i juni. Vi hadde 16 deltakere/medlemmer med på turen. Disse turene er til inspirasjon og opplevelse for mange, og vi blir hver gang oppfordret til å ta turen også neste år. Dette til tross for at vi fikk litt frisk vesta vind hjemover. Flere av medlemmene fryktet vinden og tok bilen til Hidra istedet. men de som var med fikk en minnerik opplevelse når vi passerte Brufjellet på vei hjem, og 2 ektepar satt ved Jettegrytene og vinket til oss. 

Haadyret Kystlag har i år inngått tettere sammarbeid med Bygdatunet som disponerer det gamle erverdige Tollpakkhuset. Her har kystlaget nå fått tilrettelagt et rom der vi kan innrede og sette vårt maritime preg på lokalet. Kystlaget ønsker med dette sammarbeidet å bidra til et miljø der fiske og skipsfart er i fokus, samt et miljø der en kan treffes og ha felles samlinger etc.

Mottaket hos Frank vil fortsatt være møtested for styremøter og medlemsmøter. Her vil også de faste lørdagssamlingene foregå.

Av aktiviteter som er utført i året 2013, er ordinært vedlikehold på skøyta og tre styremøter, samt to medlemsmøter foruten samlingene på lørdager i mottaket.

Lørdags samlingene har vært godt besøkt med fra 8 - 15 personer. Her går drøsen livlig ispedd kaffe og sang og musikk. Lørdags samlingene er et viktig bidrag i kystlagets aktiviteter, der vi møtes til felles sosialt samvær med Rekefjords venner. Her blir de gamle lulturminner frisket opp i munter drøs, og er med på å opprettholde sannheter for kommende generasjoner. 

Haadyret Kystlag ser positivt på den videre utviklingen av felleskapet og dugnadsarbeidet på kystlagets adopterte kystkultur minner.

John L. Midtbø

Leder/sekretær.