Årsmelding 2015

26.02.2016 00:00

Årsmelding 2015 

(oppdatert etter årsmøte 2016)

Styret i 2015, har bestått av  leder John L. Midtbø, sekretær John L. Midtbø, kasserer Arvid Johnsen, styremedlem Herbert Fercho, styremedlem Roar Evensen og varamedlem Johnny Mortensen.

Året 2015 har vært et år preget av optimisme og tro på fortsatt godt samarbeid  med våre kontakter.

Et viktig markeringsarbeid ble utført sammen med venner i Egersund, da fjelltoppen Haadyret, et gammelt seilingsmerke ble oppmalt på nytt. Nå lyser det hvitt og sees flere sjømil fra land.

I året 2015,  har der vært avholdt 4 styremøter. Styret har også vært representert på møter i regi av Fylkeskyst laget, og  har deltatt på styremøter i Fylkeslaget.

Den 23 april fikk vi besøk av en buss med personer fra Farsund, som ønsket omvisning og orientering om kystlaget . Vi  var også med og arrangerte sangaften i Tollpakkhuset, hvor det var ca.90 fremmøtte. Kystlaget sammen med Rekefjords  venner deltok også med sang under  90 års festen til en person som har betydd mye for lokalmiljøet.

Det årlige skalldyrtreffet ble holdt avholdt lørdag under Sokndals dagene i mai, med bekransning av minnetavlen over omkomne på sjøen. Det ble også lagt ned en bårebukett på deres felles grav ute på sjøen.

Kystlaget deltok også som parkerings vakter under arrangementet på Sogndalstrand søndagen.

I april hadde vi vår skøyte Strandagutten, på slipp i Egersund, for bunnsmøring og nødvendig vedlikehold. Her var flere av kystlagets medlemmer med på dugnadsarbeidet.

Den årlige deltakelsen på HAVFISKE ut av Egersund ble det ikke noe av, og medførte en inntekts svikt.

Den planlagte årlige turen til skalldyrtreffet på Hidra, ble dessverre avlyst på grunn av mye vind og regn.

I samarbeid med Bygdatunet  vil vi forsøke å få bygget en brygge ved Tollpakkhuset, som et ledd i etableringen av et kystkultursenter.

Kystlagets  m/s Strandagutten har vært brukt til turer til Flekkefjord og Hidra, og  den representerte også Kystlaget i velkomstflåten som ønsket Sommerbåten fra NRK velkommen til Egersund.

M/s Strandagutten er registrert hos Fylkesmannens som verneverdig fartøy.

I september fikk vi besøk av Rygja Kystlag, som ønsket å se og høre om arbeidet i kystlaget vårt og de fikk en innføring i våre tanker for videre utvikling av kystlaget. Det planlagte kystkultursenteret i Tollpakkhuset  var et sentralt område i presentasjonen. De fikk også en omvisning på a/s Titania, ved kasserer Arvid Johnsen og en tur nedom Sorgdalstrand. Besøket ble avsluttet med en omvisning på Nesvåg Motormuseum, der Johnny Nesvåg fortalte om innsamling av fasiliteter til museet.

Kystlaget deltar hver lørdag i samlingene i mottaket, i den gamle rekefabrikken, der fremmøtet varierer fra 10 til godt over 20 personer. Disse lørdags samlingene er et viktig bidrag til å utvikle samarbeidet om et ekspansivt kultur samarbeid der bevaring av gamle kulturkatter blir drøftet. Her serveres kaffe og noe å bite i, og vi har fått gode tilbakemeldinger på treffene.

Utsiktene for 2016 ser gode ut, vi vil satse mer på vervings arbeide med mere.

Rekefjord den  25.02.2016

John L. Midtbø

Leder/sekretær