Årsmelding for 2016

02.03.2017 02:05

Årsmelding for Haadyret Kystlag for 2016

Årsmøtet ble avholdt den 25 februar 2016, med til sammen 16 medlemmer.

Styret i 2016 har bestått av leder/sekretær John L. Midtbø, kasserer Arvid Johnsen, styremedlem Herbert Fercho, styremedlem Roar Evensen og varamedlem Johnny Mortensen.

Året 2016 har vært et år med både gleder og sorger. To av våre medlemmer gikk bort, og savnet etter disse er stort.

Det har vært avholdt 4 styremøter, og behandlet 12 saker. Vi har i året 2016 prioritert arbeidet med å tilrettelegge et fremtidig kystkultursenter i Tollpakkhuset. Her har vi ryddet underetasjen for effekter, og gjort klart til montering av utstyr. Målsetningen er å tilrettelegge et kystkultursenter med fokus på historiske kulturminner fra distriktet, samt ha fokus på utviklingen av fiskeutstyr opp til dagens nivå.

Vi har også i 2016 deltatt med vaktoppgaver under Sokndals dagene og på lørdagen arrangerte vi vårt årlige Skalldyrtreff. Her møtte det opp i overkant av 100 fremmøtte. Under  lotteriet fikk vi inn ca. 14.000.-, noe som er inntektene til drift av Kystlagets m/s  Strandagutten. Søndagen deltok vi med stand på Sogndalstrand, med m/s Strandagutten.

Vi fikk også et flott besøk av representant fra Forbundet Kystens sitt Blad, som tok bilder og fikk informasjon om kystlaget. Her fikk vi muligheten til å markedsføre kystlaget på en flott måte og presenterte lokalitetene hvor vi avholder våre arrangementer.

Kystlaget har faste møter hver lørdag fra kl.14.00 til kl.17.00 i Mottaket i Rekefjord, hvor vi treffes til kaffekos, sosialt prat og sang og musikk. Møtene er åpne for alle, og her møtes både medlemmer av kystlaget og flere av Rekefjords venner.

Siste lørdagen før jul, arrangerte vi juleavslutning med risgrøt, andakt , julesanger og duettsang. Til dette arrangementet kom personer fra nabokommunene og flere av Rekefjords venner. Dette er også et samarbeid mellom kystlaget og Rekefjords venner.

Vi fikk også besøk av representant fra Riksantikvaren som foretok befaring av vår Kultur skatt m/s Strandagutten. Dette besøket førte til at vi i dag kan feire at m/s Strandagutten er godkjent, av Riksantikvaren, som verneverdig. Dette er av stor betydning, at vi har sikret at fremtidig vedlikehold og reparasjoner, blir utført på en faglig forsvarlig måte - etter godkjenning av Riksantikvaren.

Kystlaget har også i år vært representert i Fylkeskystlaget, ved Arvid Johnsen.

Styret ser positivt på fremtiden. Selv om vi er et lite lag, så råder optimismen fortsatt, og vi håper på at kystlaget kan skape interesse for å sikre flere medlemmer i året 2017.

 

Hauge i Dalane 22.02.2017

for Haadyret Kystlag

John L. Midtbø

Leder