Årsmelding for 2017

07.03.2018 20:11

  

Styret i 2017 har bestått av Leder John L. Midtbø, sekretær Lill Wenche Evensen, Kasserer Arvid Johnsen, Styremedlemmer Roar Evensen og Svein Bernhard Mong. Johnny Mortensen har vært varamedlem.

Styret har behandlet 10 saker i løpet av året.

 

Året 2017 har vært et middels år i kystlaget, med de faste  arrangementene . Det vil si møte og sosialt samvær hver lørdag, skalldyrtreffet i mai og vi har hatt vår flotte verneverdige skøyte på slipp for bunsmøring og vedlikehold, så som maling og smøring av dekk.

 

I løpet av året fikk vi en avtale med Sokndal kommune, om dagaktivisering for en ungdom på 19 år, som har påtatt seg vask og rydding ute i Tollpakkhuset til klargjøring av arrangementer. Han har også ryddet og sortert materialer i rommet nede i midten i Tollpakkhuset, for klargjøring til å etablere et utstillings rom for maritimt utstyr. Dette arbeidet fortsetter i 2018. Han vasker og rydder også i Mottaket hver fredag. Han er også engasjert til å lage en presentasjons film for Haadyret Kystlag, om kystkultur i Rekefjord og omegn. Dette arbeidet vil bli ferdig i løpet av 2018. Han innhenter fortiden bilder til dette.

 

Også i 2017 ble det arrangert skaldyrtreff under Sokndalsdagene, der vi var samlet godt over 100 fremmøtte. Under dette arrangementet foretok vi bekransning av minnetavlen over omkomne fiskere på havet. Søndagen under sokndalsdagene deltok vi med Strandagutten på Stranda sammen med andre skøyter, der blant annet Sjøleik - tidligere hjemmehørende i Egersund, var innom på besøk.

 

Styret i Fylkeskystlaget var også på besøk, hvor de la et styremøte til Haadyret Kystlag. Vår kasserer Arvid Johnsen er kystlagets representant i Fylkeskystlagets styre. Under sokndalsdagene hadde vi også i oppdrag å være parkeringsvakter på søndagens fellesarrangement på Sogndalstrand. Dette gir kjærkomne midler til kystlaget. Vi foretok også en tur med ansatte i Kommunen fra Sokndals strand til Nordfjord, der de skulle ha sosial samling ute på Lille Presteskjær fyr.

For dette fikk vi kr.2500.-til drift av Strandagutten.

 

Vi hadde også et medlems arrangement i mottaket en fredag i høst, der vi fikk vist bilder av gamle Sokndal, Rekefjord og Nesvåg. Dette var en flott presentasjon av gammel kystkultur. Noe vi satte pris på. Under samlingen ble det servert skaldyr og reker med tilbehør, og vi var 45 fremmøtte.

 

Også i 2017 deltok vi på det årlige julearrangementet sammen med Sokndal og Egersund Fiskerlag, der vi fikk servert julegrøt . Her deltok flere med sang og Juleevangeliet ble lest.

Styret ser positivt på året som ligger foran, og håper på en mulig vekst i medlemsmassen.

 

 

Rekefjord den 24.02.2018

John L Midtbø

leder