Handlingsplan for 2017

02.03.2017 02:11

Kystlaget Haadyr sin handlingsplan for 2017:

·      Sluttføre dugnadsarbeid på Tollpakkhuset

·      Delta på sangkveld i Tollpakkhuset

·      Skifte mast på Strandagutten etter godkjenning av Riksantikvaren

·      Foreta slippsetting av Strandagutten

·      Maling og vedlikehold Strandagutten

·      Stille med vakter på Sokndalsdagene

·      Arrangere Skaldyrtreff

·      Opprettholde samlingene på lørdager i Mottaket