Kulturminnedagene 2018

07.03.2018 21:53

Forbundet Kysten via Kulturvernforbundet inviterer med dette alle landets kystlag til å være med å markere Kulturminnedagene 8. – 16. september 2018. Kulturminnedagene, som er en del av European Heritage Days, har vært en årlig begivenhet i Norge siden 1993 – så i år feirer markeringen hele 25 år!

Deltakelsen er stor og engasjementet rundt Kulturminnedagene øker. Den norske markeringen i 2017 ble en av de største hittil med 255 registrerte arrangement og om lag 50.000 besøkende. Det viser seg også at det er stor variasjon i besøkendes alder, noe som tilsier at de lokale arrangørene gjør en god jobb i å legge til rette for at generasjoner kan oppdage og oppleve kulturarven sammen. Dette er svært bra og noe vi ønsker enda mere av i årene som kommer.

Typisk norsk – ikke bare norsk

Årets Kulturminnedager inngår som en del av Kulturarvåret 2018 - et europeisk initiativ fra Europarådet og EU. Temaet for Kulturminnedagene og Kulturarvåret er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være med på å sette søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, folk og andre kulturer. Her kan man forme et kulturminnedagsprogram rundt for eksempel handel, skipsfart, reise, matkultur, identitet, samferdsel, digital kultur og tradisjonshåndverk.

Kulturminnedagsarrangementer kan gjennomføres på mange ulike måter. Mange velger å arrangere vandringer, omvisninger, seilaser, foredrag, familiedager og utstillinger – gjerne i samarbeid med lokale krefter som lokalhistorielag, museer, husflidslag, idrettslag, kommunen, menigheten og andre. «Åpen dag» på museer, fartøy, bygdetun etc. eller «Åpne dører» ved privateide kulturminner er en måte å bidra på, for å synliggjøre og tilgjengeliggjøre kulturminner som utgjør en viktig og verdifull del av den lokale og/eller nasjonale kulturarven.

 

Styret ønsker tilbakemeldinger fra våre medlemmer om tips til aktiviteter vi kan markere dagene med :) 

Send ditt forslag til haadyret.kystlag@gmail.com