Haadyret Kystlag

 

Haadyret kystlag er et kystlag under Forbundet Kysten

og ble opprettet i 2003.

Pr 01.02.18 har kystlaget 21 medlemmer. 

Kystlaget ønsker å formidle kulturhistorien ovenfor de nye generasjoner som vokser opp. Dette gjøres ved å arrangere turer og ha sosiale samlinger.

I 2007 gikk Haadyret kystlag til innkjøp av M/S Strandagutten, en av de siste gjenværende fiskeskøytene i fra Sogndalstrand. Den representerer en del av storhetstiden fra 1950–1980 hvor Rekefjord var en sentral fiskehavn med mange fartøyer.

M/S Strandagutten , som er en av de få gjenværende fiskeskøytene fra denne tiden, skal være et redskap til å formidle denne delen . Videre så jobber Kystlaget med å bevare gamle seilings-merker i distriktet.

 

Rogaland Fylkeskystlag

På fylkesplan inngår alle lokale kystlag i Rogaland Fylkeskystlag, hvor hvert lag også er representert i styret.